Oferta

„Dzieci uczą się inaczej niż dorośli. One zbierają swoje doświadczenia "ręką, sercem i głową". Uczą się poprzez działanie”. Obserwują, odkrywają i wypróbowują różne sposoby zachowania...
Daniela Braun

CO JEST DLA NAS WAŻNE W PRACY Z DZIEĆMI?

01

Na początku realizacja potrzeb

Każda jest ważna!

02

Ruch i relaks

oraz właściwa dieta

03

Wszechstronny i zrównoważny rozwój dziecka

Szczególną uwagę zwracamy na wrodzone zdolności, predyspozycje oraz potencjał dzieci. W odpowiedzi na wrodzoną aktywność dbamy o wszechstronny rozwój dziecka - poznawczy, emocjonalny, motoryczny, a także kładziemy duży nacisk na zdobycie umiejętności społecznych i komunikowania się z otoczeniem.

04

Metody pracy z dziećmi

Edukacja musi być kreatywna, a wykorzystywana metoda ma służyć wspieraniu rozwoju dziecka. Podczas pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy różnych metod: pedagogiki M. Montessori, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,  metody naturalnej ekspresji twórczej R. Labana, metody ekspresji ruchowej C. Orfa, metody T. Gordona, stymulację polisensoryczną oraz techniki parateatralne.

05

Sukcesy edukacyjne

Jak wynika z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i USA uczęszczanie do żłobka pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny i społeczny. Nasi absolwenci również odnoszą sukcesy przedszkolne i szkolne (także jako 6-latkowie pierwoklasiści), a najstarszy żłobkowicz jest już uczniem LO i świetnie sobie radzi.

06

Ramowy plan dnia żłobka jest dostosowany do wieku i potrzeb dzieci.

Realizowane są potrzeby fizjologiczne poprzez regularne czynności pielęgnacyjno-higieniczne, nocnikowanie, stałe pory posiłków i drzemek, codzienne bloki edukacyjne oraz spacery i in.