Dziecko jest chodzącym cudem,

jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.

 

~ Phil Bosmans

 

W żłobku „MĄDRY MALUCH”  i „MĄDRY MALUCH” Filia dzieciom zapewniamy profesjonalną opiekę, realizujemy ich podstawowe potrzeby (fizjologiczne, bezpieczeństwa), ale także wyższego rzędu – potrzeby przynależności i uznania.

W żłobku dbamy o wszechstronny rozwój dzieci – poznawczy, emocjonalny, motoryczny, a także kładziemy duży nacisk na zdobycie umiejętności społecznych i komunikowania się z otoczeniem. W pracy z dziećmi wykorzystujemy założenia pedagogiki zabawy, elementy pedagogiki M. Montessori, elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i metody naturalnej ekspresji twórczej R. Labana. 

Pracujemy indywidualnie i zbiorowo. W trakcie zajęć stosujemy metody oglądowe, słowne i aktywizujące.

W ramowym planie dnia mamy czas zarezerwowany na zabawę swobodną ze względu na to, że jest ona podstawową formą aktywności dziecka, rozwijającą jego zainteresowania i wyobraźnię.

 

 

 W naszych żłobkach oferujemy:

 

  • profesjonalną opiekę – wszystkie opiekunki mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, na 1 ciocię przypada 5-6 dzieci,

  • podział na grupy wg. wieku dzieci,

  • codzienną opiekę pielęgniarki,

  • pakiet zajęć edukacyjno-artystycznych i ruchowych, zgodnie z planem pracy żłobka,

  • organizację zajęć inspirujących i aktywizujących dziecko do podejmowania czynności radzenia sobie w otaczającym go środowisku, kształtowania postaw prospołecznych,

  • kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,

  • na życzenie rodziców konsultacje z logopedą i psychologiem – dodatkowo płatne

  • organizację imprez okolicznościowych zgodnie z planem pracy Żłobka

  • warsztaty dla rodziców i wiele atrakcji.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

6. 45 – 8. 15      Przywitanie i przyjmowanie dzieci, zabawy poranne.
8. 15 – 8.45        Poranna toaleta z nocnikowaniem, I śniadanie.
8. 45 – 9.00        Zabawy integracyjne, zabawa swobodna.
9. 00 – 9. 30     Zajęcia edukacyjne zgodnie z planem pracy żłobka

9.30-10.15       W dni pogodne werandowanie lub spacer, zabawy na placu zabaw. W dni niepogodne – zabawa swobodna: układamy układanki i klocki, śpiewamy piosenki, tańczymy, czytamy książeczki i bajki.
10. 15 – 10.40    Mycie rączek, nocnikowanie, przygotowanie do posiłku

10. 40 – 11. 00   II śniadanie

11. 10 – 13. 00  Zajęcia relaksacyjno – wyciszające słuchanie muzyki, czytanie bajek i wierszy, leżakowanie

13. 00 – 13. 45   Przygotowanie do obiadu, toaleta, obiad
13. 45- 14. 15   Zabawa swobodna

14. 15- 15. 00    Zajęcia w formie zabaw edukacyjnych (spotkanie z literaturą dziecięcą – poczytaj mi Ciociu/edukacja artystyczna, zabawy z wykorzystaniem elementów metody W. Sherborne, zabawy paluszkowe i in.).
15.00 – 15.30    Toaleta z nocnikowaniem, podwieczorek.
15.30 – 16.30     Witamy kochanych rodziców – odbiór dzieci, dla pozostałych zabawy ruchowe, słuchanie muzyki, aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zabawy dowolne.